Trainingen en Workshops

Training en workshops

Wil jij graag jouw sociale en communicatieve vaardigheden verbeteren. Loop jij vast in je werk, relatie(s) of heb je te maken met terugkerende niet helpende gedachtes. Voel je je geblokkeerd en wil je nu echt aan de slag met jezelf en gaan voor een gelukkiger en vrijer leven. Dan heb ik een mooi en passend programma voor jou! Ik ben docent, trainer, transformatiecoach, geregistreerd supervisor bij de LVSC (landelijke vereniging voor supervisoren en coaches) en master begeleidingskunde (MHOB, Human and Organizational Behavior) met jarenlange ervaring in de praktijk van zorg, welzijnswerk en onderwijs. Ik verzorg trainingen en workshops op maat, zowel individueel  als in groepsverband en in overleg samen met jou wat het beste bij jou past. Particulier of bedrijfsmatig, individueel of in teamverband. 

De trajecten die ik begeleid zijn niet vrijblijvend en zorgen voor daadwerkelijke transformatie. 

Begeleide intervisie

Begeleide intervisie is een specifieke manier van begeleiden waarbij de focus ligt op het vergroten van jouw reflectievermogen en inzichten. Binnen de intervisie worden werkvragen in professioneel groepsverband aangepakt. De werkvragen zijn gericht op een gewenste gedragsverandering ten aanzien van een door de deelnemers ingebracht vraagstuk. Je leert naar het vraagstuk te kijken, vanuit diverse invalshoeken, waarbij de andere deelnemers leren om passende collegiale ondersteuning te bieden tijdens dit interactieve proces.

In de intervisiebijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan de vraag achter de vraag, het luisteren op diverse niveaus, het stellen van open-, effectieve- en bewustzijnsvragen en het collegiaal adviseren gericht op wat de ander en/of de organisatie nodig heeft. Deze werkwijze zorgt ervoor dat elke deelnemer verder komt in zijn of haar individuele ontwikkelingsproces. Bijkomend effect is dat de samenwerking verbetert in de groep/team en dat er meer inzicht en begrip ontstaat voor actuele storingen in werksituaties. De deelnemers ontwikkelen tijdens de begeleide intervisiebijeenkomsten meer vaardigheid in het coachen en adviseren van elkaar zonder te sturen vanuit projectie.

Een belangrijk uitgangspunt bij intervisie is zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Daarbij is het verkrijgen van nieuwe inzichten en een nieuw perspectief en oplossingsalternatieven het belangrijkste doel. Die aanpak leidt tot effectieve gedragsverandering van de deelnemers.

Begeleide intervisie wordt in groepen van minimaal 6 tot maximaal 8 personen gegeven. De lengte/duur van de bijeenkomsten is afhankelijk van de vraagstelling en kan eenmalig in een dagdeel of in meerdere dagdelen plaats vinden. Het een en ander wordt in overleg afgestemd op de situatie.

Supervisie 

Supervisie is een specifieke begeleidingsvorm. De ontwikkeling van het  reflecterend en zelfsturend vermogen staat centraal bij het creëren van nieuwe inzichten op ingebrachte (werk)vragen. Supervisie wordt gegeven in kleiner verband, d.w.z. individueel of groepjes van maximaal 3 personen.

Bij supervisie is er alle aandacht voor het individu. Supervisie is m.n. een effectieve begeleidingsvorm voor mensen (supervisanten ) die vastlopen in hun (werkzame) leven, door al dan niet onduidelijke blokkades ineffectieve communicatie/gedrag. Supervisie maakt  een diepgaand proces mogelijk, waarbij je als supervisant inzicht krijgt in eigen gedrag en effecten op de relaties met anderen. Supervisie is een proces wat je aangaat omdat je meer inzicht wil in je blokkades en meer vrijheid wil in de keuzes voor gedrag, relaties, werk, gezondheid waar jij naar verlangt.  Wanneer jij verder wil in je leven en jouw blokkades niet leidend meer wil laten zijn voor jouw geluk. Wanneer jij kiest voor een vrijer en gelukkiger leven dan is het supervisietraject super waardevol en life changing. 

Supervisietrajecten worden individueel maar ook in groepsverband (maximaal 3 personen) gegeven.

Sessies zijn 1,5 uur (individueel traject) a 2 uur (groepstraject).

coaching

Tijdens een coaching traject begeleid ik jou gedurende een langere periode. Het een en ander in overleg met jouw specifieke wensen. 

Heb jij  interesse in begeleide intervisie en/of supervisie, of wil jij meer weten over een coaching traject? Wil jij graag een keer een vrijblijvend gesprek om te zien of een van de trajecten voor jou een nieuwe stap zou kunnen zijn? Stuur mij dan een e-mail brigittedebruyckere@hotmail.com